Hervormde Begraafplaats te Warmenhuizen

De Hervormde Gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel beschikt over een eigen begraafplaats, gelegen aan het Kerkhoflaantje tegenover de Hervormde of Oude Ursulakerk in Warmenhuizen. Sinds het einde van de 19de eeuw worden hier de leden van hervormde gemeente ten grave gedragen. Ook nu is dit kerkhof daartoe in gebruik.

Voor wie is de begraafplaats bestemd?

Daar het een eigen begraafplaats betreft, van geringe omvang, is door de kerkrentmeesters besloten dat alleen leden van de Hervormde Gemeente hier begraven kunnen worden. Dit geldt ook voor mensen die op grond van rechten, in het verleden verkregen, een zgn, “eigen” graf kunnen claimen.  Urnen kunnen, door iedereen, dus ook door niet-leden, worden geplaatst tegen een daarvoor geldend tarief.
Graven en Urnenkelders kunnen uitsluitend worden gehuurd voor een periode van 10 jaar. Deze periode kan daarna steeds met 10 jaar worden verlengd, zolang men dat wenst.

Voor iedereen die gebruikt maakt van de Hervormde Begraafplaats zijn de daartoe opgestelde regels van toepassing. De eindbevoegdheid ligt ten allen tijde bij de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Warmenhuizen.

Inlichtingen kan men verkrijgen bij de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente via postbus 19 1949 ZG Warmenhuizen.

P8220023 P8220010