Donaties

U kunt de Stichting Behoud Oude Ursulakerk helpen de kerk voor de toekomst door donatie te doen op rek.nr. NL 38 RABO 1564 10 222 t.n.v. Stichting Behoud Oude Ursulakerk.

U kunt ook gebruik maken van onderstaand aanmeldingsformulier:

    Naam:

    Adres:

    Postcode en woonplaats:

    Wil de doelstelling behoud kerkgebouw en activiteiten stuen door een jaarlijkse donatie van: